HOMEへ 一覧へ

杉山 又蔵

人物情報
人物名 杉山すぎやま 又蔵またぞう (matazo sugiyama)
号 (ペンネーム)
生没年
職業
出身
『書簡目録』 掲載ページ 179ページ
備考
書簡情報
蘇峰宛て書簡 昭和(1通) 計1通
  封書(1通)  直筆(1通)
蘇峰書簡(蘇峰からの発信)
   
塩崎彦市宛て書簡