HOMEへ 一覧へ

龍谷大学 -

人物情報
人物名 龍谷大学りゅうこくだいがく -- (ryukokudaigaku ryukokudaigaku)
号 (ペンネーム)
生没年
職業 大学
出身
『書簡目録』 掲載ページ 382ページ
備考 支那学会 宗祖降誕開校紀念祝賀会事務所 京都より
書簡情報
蘇峰宛て書簡 昭和(2通) 計2通
  葉書(2通)  印刷(2通)
蘇峰書簡(蘇峰からの発信)
   
塩崎彦市宛て書簡