HOMEへ 一覧へ

陰木 貞一

人物情報
人物名 陰木かげき 貞一さだいち (sadaichi kageki)
号 (ペンネーム)
生没年
職業
出身
『書簡目録』 掲載ページ 37ページ
備考 東京より
書簡情報
蘇峰宛て書簡 昭和(1通) 計1通
  封書(1通)  直筆(1通)
蘇峰書簡(蘇峰からの発信)
   
塩崎彦市宛て書簡